Annuleringsvoorwaarden

  1. De consument moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Jody Schierboom | Beauty & Skin Coach melden.
  2. Indien de consument deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft Jody Schierboom | Beauty & Skin Coach het recht vijftig procent (50%) van de behandelkosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandelkosten (100%) van de behandeling aan de consument door berekenen.
  4. Indien de consument bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele behandelkosten (100%) van de afgesproken behandeling aan de consument door berekenen.
  5. Indien de consument niet komt opdagen bij de afspraak, heeft Jody Schierboom | Beauty & Skin Coach het recht de gehele behandelkosten (100%) voor de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
  6. De ondernemer moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de consument melden.
  7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van lid 1 tot en met lid 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Scroll naar boven
Scroll naar top